Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 1182) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 7, 43-200 Pszczyna, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru, proszę o kontakt z  administratorem bezpieczeństwa informacji, pod nr tel. 32 4493705.

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 1182) informuję, że Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 7, 43-200 Pszczyna, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe adekwatnie do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KP PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Liczba odsłon:11
Treść wprowadził(a): Radkowski Radosław, 2018-04-13 12:10:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-13 12:09:50