Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-04-23 14:48:01Sprawozdania finansoweKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-04-23 14:47:04Sprawozdania finansoweKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-04-23 14:46:51Zmiana watości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:46:22Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:45:55Zmiana wartości i umorzenia pozostałych środkow trwałych.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:45:24Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:44:58Zasady polityki rachunkowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie..pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:44:31Środki trwałe Komendy Wojewódzkiej PSP - na podstawie użyczenia.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:43:57Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:42:11Informacja dodatkowa 2019.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:40:45Sprawozdania finansoweKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-04-23 14:40:31Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-03-20 13:29:40Ochrona danych osobowychRadkowski RadosławAktualizacja dokumentu
2020-03-20 13:29:40Ochrona danych osobowychRadkowski RadosławAktualizacja dokumentu
2020-03-11 14:44:36Kontrola zarządczaRadkowski RadosławAktualizacja dokumentu
2020-03-11 14:44:18KP PSP Pszczyna informacja o stanie kontroli zarządczej za 2019.pdfRadkowski RadosławDodanie pliku
2020-02-27 13:11:17ZoZRKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-02-27 13:09:17ZoZRKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-02-27 13:09:07INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice ul. Jeziorna 5 43-230 Goczałkowicach Zdroju.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-02-27 13:07:01INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oddział w Pszczynie przy ul. Grzebłowiec 34 .pdfKołoczek GrzegorzAktualizacja pliku
2020-02-27 13:06:48INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oddział w Pszczynie przy ul. Grzebłowiec 34 .pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-02-27 13:00:52ZoZRKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-02-27 11:09:16ZoZRKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-02-27 11:09:12ZoZRKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-02-27 11:08:57Info strona internetowa tabela na 2020.pdfKołoczek GrzegorzAktualizacja pliku