Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza  Zakres zadań

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 

mł. bryg. Jacek Włodarek

Telefon kontaktowy:
(032) 449 37 15
(032) 449 37 00 - automat zgłoszeniowy
jwlodarek@pszczyna.kppsp.gov.pl

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej / Oficer Prasowy

mł. bryg. Mateusz Caputa

Telefon kontaktowy:
(032) 449 37 16
(032) 449 37 00 - automat zgłoszeniowy

mcaputa@pszczyna.kppsp.gov.pl