Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wydział Operacyjny

Zakres zadań

 

Naczelnik Wydziału Operacyjnego -  st. kpt. Adam Muras

Telefon kontaktowy:
(032) 449 37 12
(032) 449 37 00 - automat zgłoszeniowy

operacyjna@pszczyna.kppsp.gov.pl

admuras@pszczyna.kppsp.gov.pl

 

Technik -  mł. asp. Michał Szczepankiewicz

Telefon kontaktowy:
(032) 449 37 12
(032) 449 37 00 - automat zgłoszeniowy
 
mszczepankiewicz@pszczyna.kppsp.gov.pl

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Telefon kontaktowy: 998 - numer alarmowy (z terenu powiatu pszczyńskiego)
(032) 449 37 19
(032) 449 37 20
(032) 449 37 00 - automat zgłoszeniowy
(032) 449 37 22 - fax
  straz@pszczyna.kppsp.gov.pl