Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Archiwum
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Ostrowska Gołąbek

Telefon 032 449-37 - 02

Fax 032 449-37-22

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 730 - 1530
Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie archiwizuje akta kat."A" - w ilości - 0,3 mb oraz akta kat. " B" - w ilości 40 mb.