Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Majatek KP PSP w Pszczynie
Środki trwałe - 409701,10 zł
Środkitrwałe w uzytkowaniu - 139539,34 zł
Wartości niematerialne i prawne- 6563,16 zł
Materiały na składzie - 86801,40 zł
Majatek użyczony przez KW PSP
Użyczone KW PSP (brutto) - 5768822,12 zł
Środki trwałe w uzytkowaniu - 230152,30 zł