Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Ewidencje prowadzone prze KP PSP w Pszczynie :
1.Ewidencja zdarzeń PSK
2.Ewidencja wydanych zaświadczeń potwierdzających udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych
3.Ewidencja zakładów o zwiększonym ryzyku
Rejestry :
1.Rejestr skarg i wniosków
2.Rejestr aktów normatywnych komendanta powiatowego
- decyzje
- zarządzenia
- rozkazy
3.Rejestr odbiorów obiektów
4.Rejestr mandatów karnych
5.Delegacji służbowych
6.Przyjęć, zwolnień pracowników
7.Zwolnień lekarskich
8.Legitymacji służbowych