Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Osoby odpowiedzialne za Biuletyn Informacji Publicznej:

  • Grzegorz Kołoczek    32   449-37-00
  • Krystian Mazur              32  449-37-20