Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;

 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;

 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,

 • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,

 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;

 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;

 4. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

Liczba odsłon:1484
Treść wprowadził(a): Mazur Krystian, 2014-07-31 09:32:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-12-30 11:14:51