Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

 

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa ekologicznego i przeciwpowodziowego;

 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 9. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

 10. prowadzenie doskonalenia zawodowego;

 11. udział w aktualizacji:

 • stanu gotowości operacyjnej,
 • procedur ratowniczych,
 • dokumentacji operacyjnej;
 1. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 2. organizowanie szkoleń kursowych dla ochotniczych straży pożarnych;
 3. organizowanie szkoleń wewnętrznych;
 4. organizowanie zajęć z zakresu sportu i kultury fizycznej.

Liczba odsłon:1435
Treść wprowadził(a): Mazur Krystian, 2014-07-31 09:33:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-12-30 11:37:57