Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

W Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie używane są następujące skróty:

PSP - Państwowa Straż Pożarna

KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna

KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

WSKR - Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

SKKP-  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

JRG - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dz.U. - Dziennik Ustaw
ds. - do spraw
mgr - magister

inż. - inżynier

 

 

 

Korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej .

w korpusie szeregowych straży pożarnej:
strażak - str.
starszy strażak - st.str.

w korpusie podoficerów straży pożarnej:
sekcyjny - sekc.
starszy sekcyjny - st.sekc.
młodszy ogniomistrz - mł.ogn.
ogniomistrz - ogn.
starszy ogniomistrz - st.ogn.

w korpusie aspirantów straży pożarnej:
młodszy aspirant - mł.asp.
aspitant - asp.
starszy aspirant - st.asp.
aspirant sztabowy - asp.sztab.

w korpusie oficerów straży pożarnej:
młodszy kapitan - mł.kpt.
kapitan - kpt.
starszy kapitan - st.kpt.
młodszy brygadier - mł.bryg.
brygadier - bryg.
starszy brygadier - st.bryg.
nadbrygadier - nadbryg.
generał brygadier

Liczba odsłon:6034
Treść wprowadził(a): a a, 2013-03-23 13:57:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-12-30 15:15:03