Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Pszczynie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-10-19 10:05:15Platforma ZakupowaKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-10-19 10:04:14LEWEKołoczek GrzegorzAktualizacja menu
2020-10-19 10:01:50Platforma ZakupowaKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-10-19 09:59:39Platforma ZakupowaKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-10-19 09:57:18Platforma ZakupowaKołoczek GrzegorzUtworzenie dokumentu
2020-09-23 15:04:04Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-23 15:00:23Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-23 14:57:23Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzUtworzenie dokumentu
2020-09-23 14:53:20Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-23 14:50:33Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-23 14:49:39Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-23 14:44:11GÓRAKołoczek GrzegorzAktualizacja menu
2020-09-23 14:40:17Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-23 14:39:58Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-23 14:39:53Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-23 14:35:51Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://strazpszczyna.mojbip.pl/Kołoczek GrzegorzUtworzenie dokumentu
2020-04-23 14:48:01Sprawozdania finansoweKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-04-23 14:47:04Sprawozdania finansoweKołoczek GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-04-23 14:46:51Zmiana watości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:46:22Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:45:55Zmiana wartości i umorzenia pozostałych środkow trwałych.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:45:24Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:44:58Zasady polityki rachunkowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie..pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:44:31Środki trwałe Komendy Wojewódzkiej PSP - na podstawie użyczenia.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku
2020-04-23 14:43:57Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019.pdfKołoczek GrzegorzDodanie pliku