Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019.pdf
Opis: Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019
Utworzono: 2020-04-23 14:40:02
Data dodania: 2020-04-23 14:40:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja dodatkowa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dodatkowa 2019.pdf
Opis: Informacja dodatkowa 2019.pdf
Utworzono: 2020-04-23 14:42:04
Data dodania: 2020-04-23 14:42:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019.pdf
Opis: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2019
Utworzono: 2020-04-23 14:43:49
Data dodania: 2020-04-23 14:43:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Środki trwałe Komendy Wojewódzkiej PSP - na podstawie użyczenia.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Środki trwałe Komendy Wojewódzkiej PSP - na podstawie użyczenia.pdf
Opis: Środki trwałe Komendy Wojewódzkiej PSP - na podstawie użyczenia
Utworzono: 2020-04-23 14:44:24
Data dodania: 2020-04-23 14:44:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zasady polityki rachunkowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie..pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zasady polityki rachunkowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie..pdf
Opis: Zasady polityki rachunkowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.
Utworzono: 2020-04-23 14:44:52
Data dodania: 2020-04-23 14:44:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019.pdf
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019
Utworzono: 2020-04-23 14:45:18
Data dodania: 2020-04-23 14:45:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zmiana wartości i umorzenia pozostałych środkow trwałych.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiana wartości i umorzenia pozostałych środkow trwałych.pdf
Opis: Zmiana wartości i umorzenia pozostałych środkow trwałych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-23 14:45:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.pdf
Opis: Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych
Utworzono: 2020-04-23 14:46:19
Data dodania: 2020-04-23 14:46:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiana watości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.pdf
Opis: Zmiana watości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
Utworzono: 2020-04-23 14:46:42
Data dodania: 2020-04-23 14:46:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Sprawozdania finansowe za rok 2018

 

Bilans za rok 2018
Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans za 2108.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-10 11:14:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja dodatkowa
Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA DODATKOWA.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-10 10:25:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja dodatkowa KP PSP w Pszczynie zał. 1
Szczegóły pliku
Nazwa: informacja dodatkowa KP PSP w Pszczynie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-10 10:38:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki 2-5 do informacji dodatkowej KP PSP w Pszczynie
Szczegóły pliku
Nazwa: Załączniki 2-5 do informacji dodatkowej KP PSP w Pszczynie
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-10 10:32:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: [brak danych]

Rachunek zysków i strat jednostki
Szczegóły pliku
Nazwa: Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-10 10:33:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

zestawienie zmian funduszu jednostki
Szczegóły pliku
Nazwa: zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-10 10:34:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kołoczek Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf